decal days at manos!

P1000288

Decal days at manos! Bring a cup or use one from my stash of IKEA cups and decorate it however you want with ceramic decals. Price 120 kr.

Dekaldagar på manos: ta med en kopp eller använd en av mina IKEA-koppar och dekorera hur du vill med ett stort urval keramikdekaler. Passar för både barn (från ungefär 5 år) och vuxna. Pris: 120 kr.

OBS! Extra dekaldagar i sportlovs-veckan! Torsdag och fredag 4-5 mars kl 11-15. Dessutom till sportlovspris: 80 kr per mugg.

Tags: ,

Comments are closed.